Tuesday, April 21, 2015

Monday, April 20, 2015

AJ my amazing dancer.....with his dancing friends

 With amazing choreographers James  and Alicia 
                         With another amazing choreographer Lindsay 

Dance season 2015 is officially open!

He made us so proud....big awards this times, platinums, and special judges award,  high scores winning...what an amazing beginning of season!!!
Tyle lat minelo......04/02/15


Tyle marzen nie spelnionych, tyle wypraw nie odbytych, tyle slow nie wypowiedzianych, tyle rzeczy nie poznanych.....
Wiem Mamusiu, że zbyt wiele zadaję pytań,
wiem, że wątpliwości nie będą rozwiane.
Znalazłaś tam na pewno piękną, miłą przystań,
zostaną w pamięci Twe oczy kochane.

                              
                              Byłaś i jesteś moim Naj.....

                           Największym autorytetem, natchnieniem, 
                                                  mądrością, 
                                     szczęściem, pomocą, aniołem,  
                                       Słońcem, radością, dobrocią, 

                         Najukochańszą opiekunką, rodzicielką,

                              Najznakomitszą przewodniczką w życiu, 

                            Najwspanialszą Mama na świecie!